กติกา Diesel War 2018 รุ่น KING OF RETRO TRUCK ดีเซลปั๊มสาย Open

กติกา Diesel War 2018

รุ่น KING OF RETRO TRUCK ดีเซลปั๊มสาย Open

 

กติกาเกี่ยวกับตัวถัง(Body)

 

 • น้ำหนักรถ 1100 (รวมคนขับ)
 • อนุญาตรถที่ตัดทำช่วงล้อสั้น ไม่อนุญาตรถที่ยืดช่วงล้อยาวกว่าเดิม
 • ถ่วงน้ำหนักในตัวถังรถเท่านั้นห้ามวางน้ำหนักในกระบะท้าย
 • ระบบกันสะเทือนหน้าหลัง อิสระ
 • ยางไม่บังคับ

 

กติกาเกี่ยวกับเครื่องยนต์

 

 • เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  4 สูบ ปั๊มสาย ได้ทั้งระบบ Swirl และ Direct
 • บังคับถังดักไอขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร เป็นโลหะและมีการติดตั้งอย่างแข็งแรง (ห้ามต่อสายลงท่อไอเสีย)
 • ปลายท่อไอเสียต้องขึ้นบนเป็นแนวตรงขึ้น ในกรณีที่ท่อออกข้าง ให้ใส่ข้องอ 90 องศา ให้ขึ้นตรงไปด้านบน
 • อนุญาตใช้NOS

 

กติกาเกี่ยวกับความปลอดภัย

 •  
 • รถที่เข้าแข่งขันจะต้องมี SAFETY BELT 4 จุดขึ้นไป
 • โรลบาร์อย่างน้อย 4 จุด
 • บังคับ Racing Suit และรองเท้าแข่ง
 • นักแข่งจะต้องสวมหมวกกันน็อคชนิดเต็มใบ และมีสายรัดคางให้เรียบร้อย
 • นักแข่งที่จะทำการแข่งขัน บังคับใส่ ชุดแข่ง (Racing Suit) เท่านั้น
 • ต้องมีถังดับเพลิงในรถ และ สวิทตัดไฟ
 • ต้องมี ตาข่ายติดประตูด้านคนขับ ต้องติดกับ Roll Bar เท่านั้น
 • ตรวจชิ้นส่วนที่ใช้ดัดแปลงตัวถังต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงและปลอดภัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจกรรมการ โดยยึดถือความปลอดภัยของนักแข่งเป็นหลัก

 

กติกาพื้นฐานด้านเทคนิคและการตรวจสภาพรถแข่ง

 

 • รถแข่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสภาพด่านความปลอดภัยเบื้องต้นและติดสติ๊กเกอร์บังคับที่ทางผู้จัดการแข่งขันกำหนดให้เป็นที่เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
 • กรณีไม่สามารถมาทำการตรวจสภาพให้ทันในเวลาที่กำหนด ต้องตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในรอบนั้นทันที
 • กรณีไม่สามารถมาวิ่งจับเวลาในช่วงเวลาที่กำหนดเท่ากับนักแข่งย่อมเสียสิทธิ์ในรอบนั้น
 • ปากทางเข้าแข่งขันจะเปิดและปิดตามเวลาที่กำหนดในแต่ละ RUN เท่านั้น หากมาแข่งขันไม่ทันในรอบนั้นและปากทางเข้าปิดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ใน RUN นั้นโดยไม่มีข้อยกเว้น
 • อนุญาตให้เบิร์นยางเลยเส้นสตาร์ทได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากเกินถือว่า FOUL
 • หากออกสตาร์ท FOUL ไม่ว่ากรณีใดๆ สามารถออกสตาร์ทใหม่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หาก FOUL ครั้งที่สอง ถือว่า RUN นั้นได้ใช้สิทธิ์ในการแข่งขันไปแล้ว
 • การประท้วงสามารถทำได้ โดยจะต้องวางเงินค้ำประกันกับทางคณะกรรมการ 10,000 บาท โดยนักแข่งต้องยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางกรรมการ (การประท้วงนั้นสามารถทำได้ภายในรุ่นเดียวกันเท่านั้นและอนุญาตเฉพาะนักแข่ง)
 • ในช่วงการแข่งขัน อนุญาตให้ทีม SERVICE ที่มีป้ายคล้องคอ เข้าในจุดสตาร์ทได้เพียง 3 คน
 • ในการเบิร์นยางนั้นห้าม TEAM SERVICE จับตัวถังรถในขณะที่เบิร์นยาง หากละเมิดถือว่า FOUL และไม่นับเวลาใน RUN นั้น และถือว่าใช้สิทธิ์ RUN นั้นไปแล้ว
 • การตรวจสภาพจะแบ่งเป็นการตรวจด้านกติกาความปลอดภัยและกติกาด้านเทคนิค เมื่อตรวจผ่านแล้วทางกรรมการจะติดสติ๊กเกอร์ให้ SAFETY OK และ CAR PASS OK
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนักต้องมีจุดยึดอย่างแน่นหนา ตามการพิจารณาของกรรมการ หากอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนักไม่มีความปลอดภัย ทางกรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน
 • รถทุกคันที่ลงทำการแข่งขันทุกรุ่น นักแข่งจะต้องสวมหมวกกันน็อกและติดสายรัดคางอย่างแน่นหนา
 • คำตัดสินนายสนาม ถือเป็นการสิ้นสุดโดยเด็ดขาด
 • บังคับถังดักไอขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร ห้ามต่อรวมกับท่อไอเสีย
 • ท่อไอเสียห้ามพ่นลงพื้น
 • ทุกร่นต้องเป็นหมวกกันน็อค Full Face
 • ทุกรุ่นที่บังคับโรลบาร์ จะต้องติดตั้ง WINDOW NET ที่โรลบาร์ (ห้ามติดตั้งที่ประตู)
 • ตรวจชิ้นส่วนที่ใช้ดัดแปลงตัวถังต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงและปลอดภัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจกรรมการ โดยยึดถือความปลอดภัยของนักแข่งเป็นหลัก
OTIZ THE OG
เขียนโดย: OTIZ THE OG
เมื่อ: 29 เมษายน 2561 - 13:55

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook