กติกา Diesel War 2018 รุ่น KING OF DIESEL PRO MAX MODIFY BY OMEGA (โบใหญ่ เกียร์ซิ่ง)

กติกา Diesel War 2018

รุ่น KING OF DIESEL PRO MAX MODIFY BY OMEGA (โบใหญ่ เกียร์ซิ่ง)

 

กติกาเกี่ยวกับBody

 

 • ลักษณะรูปทรงตัวถังเป็นแบบเดิมจากโรงงาน มิติรถเดิม ห้ามตัดต่อดัดแปลง กระบะเป็นแบบเดิมจากโรงงาน เต็มกระบะ
 • Cockpit เป็นเหล็กเท่านั้น
 • อนุโลมให้เจาะพื้นกระบะแต่บังคับให้ปิดขอบกระบะเต็ม
 • น้ำหนักรถ 1,200 kg รวมคนขับ
 • ถ่วงน้ำหนักในตัวถังรถเท่านั้นห้ามวางน้ำหนักในกระบะท้าย
 • ไม่บังคับความกว้างของฐานล้อ

 

กติกาเกี่ยวกับเครื่องยนต์

 

 • เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  4 สูบ
 • บังคับถังดักไอขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร เป็นโลหะและมีการติดตั้งอย่างแข็งแรง (ห้ามต่อสายลงท่อไอเสีย)
 • ห้าม NOS และห้ามมีอุปกรณ์ใดๆที่เกี่ยวกับระบบ Nos ติดตั้งในรถ

 

กติกาเกี่ยวความปลอดภัย

 

 • รถที่เข้าแข่งขันจะต้องมี SAFETY BELT 6 จุดขึ้นไป
 • บังคับโรลบาร์ทำด้วยเหล็ก อย่างน้อย 6 จุด ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร พร้อมตาข่ายยึดติดกับโรลบาร์
 • บังคับชุดแข่ง
 • นักแข่งต้องสวมรองเท้าผ้าใบเท่านั้น
 • นักแข่งจะต้องสวมหมวกกันน็อคชนิดเต็มใบ และมีสายรัดคางให้เรียบร้อย  บังคับหมวก Snail 2005
 • ต้องมีสวิทช์ตัดไฟ
 • ต้องมีถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า  2 ปอนด์

 

กติกาพื้นฐานด้านเทคนิคและการตรวจสภาพรถแข่ง

 •  
 • รถแข่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสภาพด่านความปลอดภัยเบื้องต้นและติดสติ๊กเกอร์บังคับที่ทางผู้จัดการแข่งขันกำหนดให้เป็นที่เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
 • กรณีไม่สามารถมาทำการตรวจสภาพให้ทันในเวลาที่กำหนด ต้องตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในรอบนั้นทันที
 • กรณีไม่สามารถมาวิ่งจับเวลาในช่วงเวลาที่กำหนดเท่ากับนักแข่งย่อมเสียสิทธิ์ในรอบนั้น
 • ปากทางเข้าแข่งขันจะเปิดและปิดตามเวลาที่กำหนดในแต่ละ RUN เท่านั้น หากมาแข่งขันไม่ทันในรอบนั้นและปากทางเข้าปิดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ใน RUN นั้นโดยไม่มีข้อยกเว้น
 • อนุญาตให้เบิร์นยางเลยเส้นสตาร์ทได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากเกินถือว่า FOUL
 • หากออกสตาร์ท FOUL ไม่ว่ากรณีใดๆ สามารถออกสตาร์ทใหม่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หาก FOUL ครั้งที่สอง ถือว่า RUN นั้นได้ใช้สิทธิ์ในการแข่งขันไปแล้ว
 • การประท้วงสามารถทำได้ โดยจะต้องวางเงินค้ำประกันกับทางคณะกรรมการ 10,000 บาท โดยนักแข่งต้องยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางกรรมการ (การประท้วงนั้นสามารถทำได้ภายในรุ่นเดียวกันเท่านั้นและอนุญาตเฉพาะนักแข่ง)
 • ในช่วงการแข่งขัน อนุญาตให้ทีม SERVICE ที่มีป้ายคล้องคอ เข้าในจุดสตาร์ทได้เพียง 3 คน
 • ในการเบิร์นยางนั้นห้าม TEAM SERVICE จับตัวถังรถในขณะที่เบิร์นยาง หากละเมิดถือว่า FOUL และไม่นับเวลาใน RUN นั้น และถือว่าใช้สิทธิ์ RUN นั้นไปแล้ว
 • การตรวจสภาพจะแบ่งเป็นการตรวจด้านกติกาความปลอดภัยและกติกาด้านเทคนิค เมื่อตรวจผ่านแล้วทางกรรมการจะติดสติ๊กเกอร์ให้ SAFETY OK และ CAR PASS OK
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนักต้องมีจุดยึดอย่างแน่นหนา ตามการพิจารณาของกรรมการ หากอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนักไม่มีความปลอดภัย ทางกรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน
 • รถทุกคันที่ลงทำการแข่งขันทุกรุ่น นักแข่งจะต้องสวมหมวกกันน็อกและติดสายรัดคางอย่างแน่นหนา
 • คำตัดสินนายสนาม ถือเป็นการสิ้นสุดโดยเด็ดขาด
 • บังคับถังดักไอขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร ห้ามต่อรวมกับท่อไอเสีย
 • ท่อไอเสียห้ามพ่นลงพื้น
 • ทุกร่นต้องเป็นหมวกกันน็อค Full Face
 • ทุกรุ่นที่บังคับโรลบาร์ จะต้องติดตั้ง WINDOW NET ที่โรลบาร์ (ห้ามติดตั้งที่ประตู)
 • ตรวจชิ้นส่วนที่ใช้ดัดแปลงตัวถังต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงและปลอดภัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจกรรมการ โดยยึดถือความปลอดภัยของนักแข่งเป็นหลัก
OTIZ THE OG
เขียนโดย: OTIZ THE OG
เมื่อ: 29 เมษายน 2561 - 14:06

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook